Startpagina raadsinformatie

Raadsvergadering - 20 September 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 22:00 uur
Voorzitter: K.W.T. van Soest
Toelichting: Extra raadsvergadering betreffende besluitvorming over de verkenning samenwerking Land van Cuijk.
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering

2

Definitieve vaststelling van de agenda en trekking naam voor eventuele stemmingen

3

Spreekrecht

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

4

Besluitvorming over het rapport over de verkenning naar de best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk met als titel “Een ongekende bestemming?”

Aanvulling 26 juli 2017: Er is een nieuwe versie van het rapport gepubliceerd. In het scenario “Nu doorpakken”op blz. 120 zijn enkele jaartallen gecorrigeerd. Het conceptrapport (2017-I-321) is eerder beschikbaar gesteld.

5

Sluiting van de vergadering