Startpagina raadsinformatie

Raadsvergadering - 8 November 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 13:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: K.W.T. van Soest
Toelichting: Begroting 2019 gemeente Boxmeer
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Overweging en opening van de vergadering

2

Definitieve vaststelling van de agenda en trekking nummer voor eventuele stemmingen

3

Bespreekstuk: Voorstel tot vaststelling van de begroting 2019 van de gemeente Boxmeer

3.a.1

Toelichting algemene beschouwingen fracties

3.a.2

Moties en amendementen

3.b

14.00 – 16.00 uur Reactie van het college

3.c

16.00 – 18.00 uur Schorsing en maaltijd

3.d

18.00 – 20.00 uur Tweede termijn fracties

3.e

20.00 – 20.15 uur Schorsing voor nader beraad

3.f

20.15 – 21.00 uur Eindreactie college

3.g

21.00 – 21.30 uur Schorsing

3.h

21.30 – 22.00 uur Besluitvorming

4

Sluiting van de vergadering

5

Politiek café