Politieke Avond - 26 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 19:30 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Diverse voorzitters
Algemene documenten:


Agendapunten

1.RZ

19.30 uur - 20.15 uur: Agenderingsverzoek "Veiligheid" van de fractie van de SP

Locatie: Raadszaal

2.RS

19.30 uur - 20.15 uur: Vaststellen bestemmingsplan natuurbegraafplaats Koningsakker

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom

3.RZ

20.15 uur - 20.45 uur: Initiatiefvoorstel "Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem" (Woonoverlast)

Fase: meningsvormend (2) Locatie: Raadszaal

4.RS

20.15 uur - 20.45 uur: ODRA begroting 2019 en jaarstukken 2017

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom

5

20.45 uur - 21.00 uur: Pauze

6.RZ

21.00 uur - 22.30 uur: Agenderingsverzoek "Museum Arnhem zo spoedig mogelijk weer open" van de fractie D66

Locatie: Raadszaal

7.RS

21.00 uur - 22.30 uur: Uitstel invoering DIFTAR

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom

8.LF

21.00 uur - 21.45 uur: Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 GO Regio Arnhem-Nijmegen

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Landgoed/Festival