Politieke Avond - 24 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:15 uur
Voorzitter: Diverse voorzitters
Algemene documenten:


Agendapunten

1.RS

18.45 uur - 19.45 uur: Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening jeugdhulp

Fase: informatief/meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom

2.RZ

19.45 uur - 20.30 uur: Rondvraag en mededelingen

3.RZ

20.30 uur - 21.45 uur: Vaststellen Ontwerp Meerjarenprogramma Begroting 2019-2021 & Vaststellen Belastingverordeningen 2019 (1e gedeelte)

Fase: meningsvormend (2) Locatie: Raadszaal

4

21.45 uur - 22.00 uur: Pauze

5.RZ

22.00 uur - 23.15 uur: Vaststellen Ontwerp Meerjarenprogramma Begroting 2019-2021 & Vaststellen Belastingverordeningen 2019 (2e gedeelte)

Fase: meningsvormend (2) Locatie: Raadszaal