Politieke Avond - 21 November 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Diverse voorzitters
Algemene documenten:


Agendapunten

1.RS

18.45 uur - 20.00 uur: Ronde tafelgesprek 'Afdoening motie duidelijke opdracht ten aanzien van de Blauwe Golven'

Locatie: Rijnstroom

2.LF

18.45 uur - 20.00 uur: Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Landgoed/Festival

3.RS

20.00 uur - 21.15 uur: Agenderingsverzoek 'Raadsbrief Afdoening motie duidelijke opdracht Blauwe Golven'

Locatie: Rijnstroom

4.LF

20.00 uur - 21.15 uur: Vastleggen afspraken gebruik sportaccommodaties

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Landgoed/Festival

5

21.15 uur - 21.30 uur: Pauze

6.RZ

21.30 uur - 23.00 uur: Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening jeugdhulp

Fase: meningsvormend (2) Locatie: Raadszaal

7.RS

21.30 uur - 22.30 uur: Vaststelling bestemmingsplan 'Eimerseiland' en toepassing coördinatieregeling

Fase: meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom