Politieke Avond - 20 Februari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Diverse voorzitters
Algemene documenten:


Agendapunten

1.RS

18.45 uur - 20.15 uur: Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

Fase: informatief/meningsvormend (1) Locatie: Rijnstroom

2.a.LF

18.45 uur - 20.15 uur: Vaststelling bestemmingsplan School Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat

Fase: informatief/meningsvormend (1) Locatie: Landgoed/Festival Zoals gebruikelijk bij raadsvoorstellen m.b.t. bestemmingsplannen worden zienswijzen geanonimiseerd aan de stukken toegevoegd. Voor de raadsleden en fractievolgers ligt een niet-geanonimiseerde versie van de zienswijzen op de gebruikelijke wijze ter inzage op de griffie.

2.b.LF

18.45 uur - 20.15 uur: Openstellen grondexploitatie Lorentz lyceum

Fase: informatief/meningsvormend (1) Locatie: Landgoed/Festival

3

20.15 uur - 20.30 uur: Pauze

4.RS

20.30 uur - 21.15 uur: Ronde tafelgesprek - Agenderingsverzoek "Maak werk van maatwerk"

Locatie: Rijnstroom

5.RS

21.15 uur - 22.00 uur: Agenderingsverzoek "Maak werk van maatwerk"

Locatie: Rijnstroom

6.LF

20.30 uur - 22.00 uur: Vervolgbijeenkomst Omgevingsvisie

Fase: informatief Locatie: Rijnstroom

7.RZ

22.00 uur - 23.00 uur: Agenderingsverzoek "Zorgfraude in Arnhem"

Locatie: Raadszaal

8.RS

22.00 uur - 23.00 uur: Agenderingsverzoek "Raadsbrief Voortgang kwaliteitsimpuls lokale media"

Locatie: Rijnstroom

9.LF

22.00 uur - 23.00 uur: Presentatie Voortgang onderzoek keten Informatievoorziening ICT/Connectie

Fase: informatief Locatie: Landgoed/Festival