Amendementen iBo « Pagina terug

ID: 42
Nummer: 16A41
Titel: Rechte rug (2), met ambitie de overlast te lijf
Datum: 07 November 2016
Agendapunt: Politieke Maandag (b) 7-11-2016
2.1 Vaststellen van de Ontwerp MJPB 2017 - 2020
Status: Aangenomen
Raadsleden: G.R.J. Noordzij (SP), L.C.M. de Groot (Partij voor de Dieren), L.J.J.H. Combée (VVD)
Portefeuillehouder: Geert Ritsema
Toelichting:
Bijlage(n):