Raadsleden

De Gemeenteraad

Grofweg kunnen de taken van de gemeenteraad in drieën worden gedeeld:

  1. Kaderstellende (het op hoofdlijnen bepalen van het Gemeentelijke beleid, waaronder het stellen van doelen die behaald moeten worden)
  2. Controlerende (bijvoorbeeld er op toezien dat gestelde doelen worden gehaald en dat gemeentelijke middelen goed worden besteed)
  3. Volksvertegenwoordigende (de Gemeenteraad vertolkt de wensen en gevoelens van het volk binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten)

De gemeenteraad besteedt de meeste aandacht aan het stellen van kaders en het controleren van het college. De Raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, maar slechts op hoofdlijnen en niet tot in detail. De raadsvergadering is dé plek voor het openbare politieke debat.

 

Instrumenten Gemeenteraad

De Gemeenteraad heeft een aantal instrumenten om het College te controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht om vragen te stellen, het recht van initiatief of het recht om een Wethouder te ontslaan.

De Raad heeft een eigen ambtelijk apparaat (de raadsgriffie), onder leiding van de Griffier. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Gemeenteraad en de begeleiding van het verder implementeren van een duale werkwijze. Het “recht van onderzoek” wordt ook toegevoegd. Dat houdt in dat de raad een onderzoek kan starten, als raadsleden vermoeden dat op een bepaald gebied iets is misgegaan of als de Raad op een bepaald beleidsterrein eens wil inzoomen.

Een ander instrument is de onafhankelijke rekenkamer. Deze gaat (al dan niet op verzoek van de Gemeenteraad) na of de gemeente haar doelen heeft bereikt, hoeveel geld dat heeft gekost en of er wel efficiënt gewerkt is. Dit moet leiden tot een betere gemeentelijke dienstverlening en een betere besteding van overheidsgelden en het versterkt de controlerende bevoegdheid van de Raad.

 

Samenstelling raad

Leden van de gemeenteraad worden voor een periode van vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft een kaderscheppende en een controlerende taak. De zetelverdeling luidt als volgt:

DOS: 7 zetels
CMB: 5 zetels
CDA: 2 zetels
Steins Belang: 3 zetels
D66: 1 zetel
VVD: 1 zetel
PvdA: 1 zetel
Fractie Govers: 1 zetel

De leden van de Steinse gemeenteraad worden hieronder weergegeven.
M.F.H. Leurs Mordang

Burgemeester M_ Leurs

Functie voorzitter

Telefoonnummer 046-43 59 200 / 201

E-mail adres marion.leurs@gemeentestein.nl

 

P.H. Claessen

Claessen

Functie Fractievoorzitter

Adres Lindendriesstraat 58, 6171 PZ Meers-Stein

Telefoonnummer 046-4332750

E-mail peterclaessen@ziggo.nl

Politieke partij DOS

 

Jo Dohmen

Dohmen

Functie Raadslid

Adres Raadhuisstraat 11, 6181 HA, Elsloo

Telefoonnummer 046-4375313

E-mail jo.dohmen@tip.nl

Politieke partij DOS

 

Jorg Driessen

Foto Jorg Driessen

Functie Raadslid

Adres Diependaalstraat 74, 6171 JG Stein

Telefoonnummer 046-4379389, 06-13744805

E-mail jorgdriessen1@hotmail.com

Politieke partij DOS

 

J.J.M. Meijers

J.Meijers

Functie Raadslid

Adres Aan de Gellik 20

E-mail julie.meijers@live.nl

Politieke partij DOS

 

J.L. Schepers

lei Schepers

Functie Raadslid

Adres Dross. Roststraat 37

E-mail leischepers@gmail.com

Politieke partij DOS

 

P.J.J. Thomassen

Thomassen

Functie Raadslid

Adres Mgr. Kerckhofsstraat 22, 6181 JD, Elsloo

E-mail p.thomassen@meeer.nu

Politieke partij DOS

 

J. Ummels

Ummels

Functie Raadslid en commissievoorzitter OWM

Adres Burgemeester Maenenstraat 57, 6181 EA Elsloo

Telefoonnummer 06-13071740

E-mail j.ummels@gmail.com

Politieke partij DOS

 

J.J.J.Ch. Meijers

Meijers_J

Functie Fractievoorzitter

Adres Beukstraat 24, 6181 KV, Elsloo

Telefoonnummer 046 -4373378

E-mail jack@glashandel-meijers.nl

Politieke partij CMB

 

C.J.J. Meijers

Meijers_C

Functie Raadslid

Adres Burg. van Mulkenstraat 18, 6181 CV, Elsloo

E-Mail cmb.chantalmeijers@gmail.com

Politieke partij CMB

 

J.I.J. Kloosterhof-Martens

Martens

Functie Raadslid

Adres Ambiorixstraat 32, 6171 BJ, Stein

Telefoonnummer 046-4338032

E-mail ambiorix@hetnet.nl

Politieke partij CMB

 

H.M.H. Driessen

Driessen

Functie Raadslid

Adres Mauritsweg 64, 6171 AJ, Stein

E-mail huubdriessen1@gmail.com

Politieke partij CMB

 

J.C.B. de Vries

De Vries

Functie Raadslid

Adres Keerend 26, 6171 VT STein

Telefoonnummer 046-4000526

E-mail jeandevries@home.nl

Politieke partij CMB

 

E.H.G.M. Bours

Bours

Functie Fractievoorzitter

Adres Leenstraat 6, 6171 LE Stein

Telefoonnummer 046-4336202

E-mail ericbours@home.nl

Politieke partij CDA

 

M.H.A. Horrichs

M. Horrichs

Functie Raadslid

Adres Schoorweg 13, 6129 BP Berg aan de Maas

Telefoonnummer 046-4333521

E-mail mathhorrichs@hotmail.com

Politieke partij CDA

 

G.M. Coumans

Coumans

Functie Fractievoorzitter

Adres Gavarellestraat 18, 6171 HH Stein

Telefoonnummer 046-4331956 / 06-52667946

E-mail graadcoumans@hotmail.com

Politieke partij Steins Belang

 

M.C.C. Driessen-Frederix

mirjam_driessen

Functie Raadslid

Adres Obbichterstraat 12

Telefoonnummer 046-4339703

E-mail mirjam3sun@home.nl

Politieke partij Steins Belang

 

P.P.J. Lardenoije

Lardenoije

Functie Raadslid

Adres Heerstraat Centrum 155, 6171 HV, Stein

Telefoonnummer 046-4337950 / 06-44454444

E-mail interstar@planet.nl

Politieke partij Steins Belang

 

drs. F.J. van der Avert

Cruise HAL Volendam

Functie Fractievoorzitter / Voorzitter VRO

Adres Scharberg 4, 6182 SG Elsloo

Telefoonnummer 046-4862318

E-mailfjvdavert@planet.nl

Politieke partij D?66

 

P.L.C. Salden

Salden

Functie Fractievoorzitter / Voorzitter MZ

Adres Houterend 97, 6171 CR Stein

Telefoonnummer 06-22451058

E-mail peter.salden@gemeentestein.nl

Politieke partij VVD

 

J.A. Ie

Ie

Functie Raadslid / Voorzitter MBZ

Telefoonnummer 046-4362967

E-Mail joseie.ji@gmail.com

Politieke partij PvdA

 

ir. H.P.N. Govers

Govers

Functie Raadslid

Adres Grote Straat 13, 6129 CM Urmond

Telefoonnummer 046-4334210

E-mail govers.hpn@kpnmail.nl

Politieke partij Fractie Govers

 

Drs. Th.J.M Pierik

Pierik

Functie Griffier

Telefoonnummer 046-4359245

E-mail griffier@gemeentestein.nl