Iedere vier jaar brengen kiezers hun stem uit voor de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.
De raad bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Daarnaast controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet.

Als u gebruik maakt van uw kiesrecht oefent u invloed uit op de samenstelling van de gemeenteraad. De partijen stellen een verkiezingsprogramma op. Daarin geven zij aan waar zij de komende jaren voor de gemeente willen bereiken. Meestal mag de partij die het meeste zetels heeft gewonnen proberen een college te vormen met een of meer andere partijen om een programma op te stellen waar zij de komende vier jaar aan willen werken.

Miranda Schenkhuizen-van Keulen

Raadslid

Partij
VVD
Adres
Velduil 28
3435 GP Nieuwegein
E-mail adres
Telefoonnummer
06-42502324
 
Nevenfuncties:
  • ZZP-er Communicatie
  • Redacteur Rijschoolvandaag.nl

Mijn stemmen

Onderwerp Datum Stemming Uitslag Vergadering: