Iedere vier jaar brengen kiezers hun stem uit voor de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.
De raad bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Daarnaast controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet.

Als u gebruik maakt van uw kiesrecht oefent u invloed uit op de samenstelling van de gemeenteraad. De partijen stellen een verkiezingsprogramma op. Daarin geven zij aan waar zij de komende jaren voor de gemeente willen bereiken. Meestal mag de partij die het meeste zetels heeft gewonnen proberen een college te vormen met een of meer andere partijen om een programma op te stellen waar zij de komende vier jaar aan willen werken.

Anita van Schaik

Raadslid

Partij
D66
Adres
Landmansweide 23
3437 DB Nieuwegein
E-mail adres
Telefoonnummer
06-43002856
 
Nevenfuncties: -        HRD adviseur bij Santé Partners

Mijn stemmen

Onderwerp Datum Stemming Uitslag Vergadering: