Iedere vier jaar brengen kiezers hun stem uit voor de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.
De raad bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Daarnaast controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet.

Als u gebruik maakt van uw kiesrecht oefent u invloed uit op de samenstelling van de gemeenteraad. De partijen stellen een verkiezingsprogramma op. Daarin geven zij aan waar zij de komende jaren voor de gemeente willen bereiken. Meestal mag de partij die het meeste zetels heeft gewonnen proberen een college te vormen met een of meer andere partijen om een programma op te stellen waar zij de komende vier jaar aan willen werken.

Martin Monrooij

Fractievoorzitter

Partij
ChristenUnie
Adres
IJzerwerf 13
3433 DH Nieuwegein
E-mail adres
Telefoonnummer
(030)606 47 71
Socialmedia
 
Nevenfuncties
  • Rijksambtenaar Belastingdienst (B)
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning Hervormd Vreeswijk (O)
  • Administrateur Hervormde Gemeente Vreeswijk (O)
  • Lid van het Classicaal college voor de Behandeling van Beheerszaken binnen de Classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanaf 6 juni 2018 (O)

Mijn stemmen

Onderwerp Datum Stemming Uitslag Vergadering: