Commissie Financiële stukken - 16 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: H.J. Schat
Toelichting: COMMISSIE FINANCIELE STUKKEN * Toelichting in de brief procedure raadcyclus financiële stukken okt en nov 2018 (raadsnummer 2018-306) ** meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie. *** Dialoog politieke vragen over de financiële stukken.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda* en inventarisatie meesprekers**

2

Najaarsnota 2018***

3

Programmabegroting 2019***

4

Rondvraag

5

Sluiting