Raadsinformatie bijeenkomst - 17 Januari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Gildenborchzaal 4.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter:
Toelichting: Transformatie Agenda Sociaal Domein 3e fase


Agendapunten

1

Opening