Raadsinformatie bijeenkomst - 31 Januari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Fort Vreeswijk, Zaal Arsenaal, Fort Vreeswijk 1, Nieuwegein
Tijd: 19:45 uur - 21:00 uur
Voorzitter:
Toelichting: RIA: Erfgoedvisie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie


Agendapunten

1

Opening