Auditcommissie - 13 Februari 2019

Vergaderdatum
Locatie: De Wierszaal 4.03
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: M.E. Diekstra
Toelichting: VOORLOPIGE AGENDA


Agendapunten

1

Opening en vaststellen agenda

2

Vaststellen verslag d.d. 06-12-18

3

Boardletter tussentijdse controle 2018 van Ernst & Young accountants en reactie van het college

4

Rondvraag

5

Sluiting