Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken - 7 Februari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Gildenborchzaal 4.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: T.A.C. Verhoeve


Agendapunten