Raadsvergadering - 20 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: F.T.J.M. Backhuijs
Toelichting: Voorlopige agenda


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuurtje

3

Vaststellen agenda

4

Voorstel inzake vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28-06-18 met voortzetting op 05-07-18 en de vergadering van 05-07-18

5

Lijst ingekomen stukken

6

Voorstel inzake zienswijze 1e bestuursrapportage 2018 met daarin de 2e begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

7

Vaststelling bestemmingsplan Meanderpark