Griffie

Foto 2

v.l.n.r. Yvonne Mes, griffiemedewerker, Karin Klok commissiegriffier SAM, Jolien Houtman, griffier, Ies Visser, commissiegriffier ROM, Tineke van Ringelestijn, griffiemedewerker, Mariëlle Rölkens, commissiegriffier ABZ en secretaris Rekenkamercommissie.

Ondersteuning van de Raad

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie, die onder leiding staat van de griffier. De griffier van de gemeenteraad Nieuwegein is Jolien Houtman. Op de griffie werken drie commissiegriffiers en twee griffiemedewerkers. De griffie zorgt voor de stukkenstroom van de raad, de organisatie van de vergaderingen en bijeenkomsten, advisering over procedures en raadsinstrumenten en vormt het aanspreekpunt voor en naar de raad.

U kunt contact opnemen met de griffie via griffie@nieuwegein.nl of via het algemene telefoonnummer 14 030.