Contact

U kunt op verschillende manieren contact leggen met de gemeenteraad.

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. U kunt uw brief ook per mail zenden aan griffie@nieuwegein.nl. Uw brief wordt op de lijst ingekomen stukken voor de raad geplaatst. Deze lijst wordt geplaatst op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.

U kunt ook zelf rechtstreeks een of meer raadsfracties benaderen. U vindt de namen en adresgegevens op deze site onder het kopje raadsleden.

Bij de informatiebijeenkomsten en de commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden tot een half uur voor aanvang van de vergadering via griffie@nieuwegein.nl onder opgave van uw naam, telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent en het onderwerp waarover u wil inspreken of meepraten. Bij onderwerpen die op de agenda van de commissievergadering staan kunt u meepraten nadat u kort uw naam hebt genoemd en aangegeven hebt waarom u mee wil praten. Bij onderwerpen die niet op de agenda staan, maar wel behoren tot het terrein van de betreffende commissie, kunt u de commissieleden maximaal vijf minuten toespreken.

Voor alle vragen over de raad kunt u terecht bij de griffie. De griffier is mevrouw Jolien Houtman. De griffie is bereikbaar via griffie@nieuwegein.nl of via het algemene nummer 14 030.