Raadsvergadering (RV) - 26 Januari 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadszaal
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Astrid Nienhuis
Video verslag: Link naar video
Algemene documenten:


Agendapunten

Sluiting

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Mededelingen

4

Vaststellen vorige besluitenlijst

5

Ingekomen stukken

6

Mondelinge verslaglegging van vertegenwoordigers in besturen of commissies van Gemeenschappelijke Regelingen e.d.

7

Vragenkwartier

8

Motie vreemd aan de agenda

9

Handhavingsverordening Particpatiewet, IOAW, IOAZ

10

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

11

Aanbesteding accountantscontrole van de jaarrekeningen 2017 tot en 2020

12

Beediging van fractievertegenwoordiger mevrouw M. van Campen voor Lijst MAja van CAmpen

13

Verordening benoemingscommissie, klankbordcommissie en herbenoemingscommissie voor de burgemeester Landsmeer 2017

14

Benoeming raadsleden in herbenoemingscommissie 2017 Landsmeer